thumbnail of streszczenie raportu_NA_STRONĘ

W raporcie zostały zaprezentowane wyniki badania przeprowadzonego w ramach projektu pn. „Potrzeby kadrowe przedsiębiorców aglomeracji poznańskiej na tle kierunków społeczno-gospodarczego rozwoju regionu. Diagnoza, prognoza, monitoring” zrealizowanego na zlecenie Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu. Głównym celem badania było określenie potrzeb kadrowych przedsiębiorców aglomeracji poznańskiej na tle kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego regionu oraz porównanie uzyskanych danych z wynikami poprzedniej edycji badania przeprowadzonego w 2014 roku. Realizacja tak sformułowanego celu badawczego nabiera szczególnego znaczenia w sytuacji korzystnych zmian zachodzących, zarówno w gospodarce, jak i na krajowym oraz wielkopolskim rynku pracy.

Streszczenie raportu jest dostępne do pobrania i odczytu pod linkiem.