Brakuje świeżej krwi na uczelniach

Na koniec grudnia 2016 r. w szkołach wyższych pracowało 95,4 tys. nauczycieli akademickich. Rok wcześniej 95,9 tys. – wynika z raportu Głównego Urzędu Statystycznego „Szkoły wyższe i finanse 2016 r.” – Rok do roku spadek nie jest wielki, ale taki trend utrzymuje się już od kilku lat – mówi Janusz Rak, przewodniczący Rady Nauki i Szkolnictwa Wyższego Związku Nauczycielstwa Polskiego.

więcej

Źródło: http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1083413,spada-liczba-nauczycieli-akademickich.html

Raport na stronach GUS: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/szkoly-wyzsze-i-ich-finanse-w-2016-r-,2,13.html