Rada programowa

Obserwacja rzeczywistości tak złożonej i rozległej jak gospodarka i rynek pracy aglomeracji wymaga fachowej wiedzy i doświadczenia wykraczającego poza jeden obszar kompetencji.

Wspierająca nas Rada Programowa złożona jest zatem zarówno z samodzielnych pracowników naukowych poznańskich uczelni, przedstawicieli samorządu terytorialnego jak i przedsiębiorców.

Skład Rady Programowej