O wpływie wielkości miast na wzrost gospodarczy

Duże miasta były historycznie postrzegane jako istotny warunek wzrostu gospodarczego całego kraju. Autorzy stawiają tezę, że stosunkowo małe miasta (z populacją poniżej trzech milionów) bardziej sprzyjały wzrostowi. Bardzo duże miasta potęgują wzrost tylko w krajach z bardzo dużą populacją miejską.

więcej

Źródło: https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/o-wplywie-wielkosci-miast-na-wzrost-gospodarczy/