Polski rynek pracy zalewają cudzoziemcy

Liczba wydanych przez wojewodów zezwoleń na pracę dla cudzoziemców ze wszystkich państw trzecich (spoza UE) wzrosła w ubiegłym roku. o prawie 100 proc. w porównaniu z 2016 r., zaś liczba oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom – o prawie 40 proc. „Na koniec 2017 r. wg szacunkowych danych pracodawcom zostało wydanych przez wojewodów ok. 250 tys. zezwoleń na pracę dla cudzoziemców ze wszystkich państw trzecich (spoza UE). W 2017 r. powiatowe urzędy pracy zarejestrowały ok. 1,8 mln oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom dla ok. 1,1 mln cudzoziemców z 6 państw, co uprawni ich do pracy przez 6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy” – czytamy w komunikacie.

więcej

Źródło: http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1095417,liczba-zezwolen-na-prace-dla-cudzoziemcow-w-polsce-w-2017-roku.html