Pracujemy nad…

Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy Aglomeracji Poznańskiej realizuje drugi etap projektu badawczego Metody poszukiwania pracy a metody poszukiwania pracownika: porównanie na przykładzie aglomeracji poznańskiej, którego szczegóły opublikowane są tutaj.

Projekt ma na celu określenie stopnia spójności w metodach poszukiwania pracy przez uczniów kończących kształcenie zawodowe i metodach rekrutacji pracowników przez pracodawców oraz zidentyfikowanie czynników, które mają nań wpływ. Diagnoza ta ma pomóc we wskazaniu sposobów na zbliżenie młodych wchodzących na rynek pracy z pracodawcami poszukującymi pracownika w szczególnej perspektywie demograficznej aglomeracji.

Dlatego zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do wzięcia udziału w badaniu FGI poświęconym problematyce lokalnego rynku pracy realizowanym przez Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy Aglomeracji Poznańskiej.

Data i czas: czwartek 17.11.2016, g.16.30-18.30

Miejsce: Zespół Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu, ul.Działyńskich 4/5; sala 203 – drugie piętro.

Uwaga: wjazd na parking szkolny od strony ul. Nowowiejskiego (na mapie zaznaczony na czerwono).

mapka-parking

Organizator: Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy Aglomeracji Poznańskiej działające przy Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży.

Osoba do kontaktu: Dominik Zasada, zasada@cdzdm.pl, 514 836 215