Projekt badawczy 2017

W 2017 roku zespół Obserwatorium będzie realizował drugą edycję badań „Potrzeby kadrowe przedsiębiorców aglomeracji poznańskiej na tle kierunków społeczno-gospodarczego rozwoju regionu diagnoza, prognoza, monitoring”. W tegorocznych badaniach przedsiębiorcy z terenu 17 gmin powiatu poznańskiego zostaną poproszeni między innymi o ocenę sytuacji na regionalnym i aglomeracyjnym rynku pracy, wskazanie potrzeb kadrowych oraz oczekiwań wobec kandydatów do pracy, a także przedstawienie sposobów przeprowadzania rekrutacji nowych pracowników. Rozpoczęcie projektu badawczego planowane jest na koniec I kwartału, a jego zakończenie na III kwartał 2017 roku.
O postępach badań będą mogli Państwo przeczytać w Newsletterze Obserwatorium Gospodarki
i Rynku Pracy Aglomeracji Poznańskiej, który można zamówić wysyłając e-maila na adres: zasada@cdzdm.pl z tytułem „Newsletter”.