Publikacje

Publikacje

Zespół Obserwatorium na podstawie prowadzonych badań oraz gromadzonej wiedzy, przygotowuje broszury informacyjne dla pracodawców, uczniów oraz wszystkich zainteresowanych sytuacją ekonomiczno-gospodarczą aglomeracji poznańskiej. Co miesiąc ukazuje się Flesz, który jest zbiorem wskaźników opisujących aktualną sytuację gospodarczą aglomeracji poznańskiej oraz danych charakteryzujących stan lokalnego rynku pracy (do pobrania: http://www.obserwatorium-poznan.pl/flesz/ ). Raz do roku wydawana jest broszura opisująca demografię, gospodarkę, rynek pracy i  edukację w Poznaniu i w powiecie poznańskim (Aglomeracja w liczbach).

Szczególnymi publikacjami są wydawane broszury informacyjne kierowane do uczniów szkół gimnazjalnych (SMS Gimnazjalisty) oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych (Najpopularniejsze metody poszukiwania pracy i pracowania), które w przystępny sposób mają zapoznać młodego czytelnika z tematyką szkolnictwa zawodowego oraz rynku pracy. Publikacje te, opracowywane są w oparciu o badania prowadzone przez Obserwatorium oraz o doświadczenie doradców zawodowych z Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży.

Inną formą publikacji przygotowywanych przez pracowników Obserwatorium są materiały edukacyjne dla nauczycieli i doradców zawodowych, które od 1 września dostępne będą na stronie do pobrania.

Zapraszamy do lektury.

Technik Informatyk

thumbnail of Technik Informatyk

Zapowiedź artykułu

Zapowiedź artykułu

Rynek pracownika – aktualne trendy, statystyki i konsekwencje
thumbnail of 20160817_broszura A5_druk_poprawione

Najpopularniejsze sposoby poszukiwania pracy i pracownika

Broszura Najpopularniejsze sposoby poszukiwania pracy i pracownika

Broszura skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w szczególności uczniów kształcących się w zasadniczych szkołach zawodowych i technikum.  W publikacji znajdują się informacje w jaki sposób pracodawcy z aglomeracji poznańskiej poszukają pracownika oraz jak uczniowie poszukają zatrudnienia. Jak uczniowie oraz pracodawcy w procesie poszukiwania zatrudnienia i pracownika wykorzystują Internet. Ponadto w broszurze zamieszczono wiele wskazówek jak przygotować się do wejścia na rynek pracy oraz do rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowo można poznać kompetencje przyszłości, które będą wymagane przez pracodawców.

Publikacja powstała na podstawie raportu z badań Metody poszukiwania pracy i metody rekrutacji pracowników. Porównanie na przykładzie aglomeracji poznańskiej realizowanych w 2015 r. przez zespół Obserwatorium.

Broszura może służy jako informator dla uczniów, oraz może być podstawą do opracowania ćwiczeń podczas lekcji przedsiębiorczości czy zajęć z doradcą zawodowym.  Już wkrótce gotowy zestaw materiałów edukacyjnych przygotowany na podstawie broszury będzie dostępny na stronie internetowej.

thumbnail of Infografika

Aglomeracja w liczbach

Broszura Aglomeracja w liczbach

Broszura skierowana jest do wszystkich zainteresowanych sytuacją społeczno-ekonomiczną aglomeracji poznańskiej. W jednym miejscu zgromadzone zostały kluczowe wskaźniki dotyczące stanu demografii, rynku pracy, gospodarki i edukacji. Dane dotyczą zarówno miasta Poznania, jak i gmin powiatu poznańskiego.

Czytelnie przedstawione statystyki mogą posłużyć decydentom do opisu aktualnej sytuacji regionu podczas rozmów z inwestorami oraz mogą być wykorzystane podczas lekcji m.in. geografii, przedsiębiorczości oraz zajęć z doradcą zawodowym w szkołach ponadgimnazjalnych.

Aglomeracja w liczbach powstaje w oparciu o statystyki publikowane przez Główny Urząd Statystyczny, Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu oraz Bank Danych Lokalnych.

Zapraszamy do lektury.

thumbnail of kompendium-druk-str

SMS Gimnazjalisty

Broszura SMS Gimnazjalisty

Broszura skierowana jest do uczniów szkół gimnazjalnych. Publikacja powstała na podstawie analizy danych zastanych, której wyniki przedstawia raport Dwa światy? System kształcenia zawodowego a potrzeby rynku pracy aglomeracji poznańskiej. W broszurze uczniowie znajdą schemat możliwej ścieżki kształcenia po ukończeniu gimnazjum, definicję zawodu oraz dowiedzą się co to są kwalifikacje zawodowe i jak zdobyć dyplom zawodowy. Ponadto publikacja zawiera informacje na temat najpopularniejszych zawodów wśród absolwentów szkół zawodowych z terenu Poznania oraz powiatu poznańskiego, ranking 10 najpopularniejszych zawodów wśród uczniów szkół zawodowych w aglomeracji (dane z 2014 r.) oraz umiejętności poszukiwane przez pracodawców wśród pracowników.

Broszura może służyć jako informator dla uczniów, oraz może być podstawą do opracowania ćwiczeń podczas lekcji przedsiębiorczości czy zajęć z doradcą zawodowym. 

Zapraszamy do lektury. 

 

thumbnail of broszura-druk-str

Potrzeby kadrowe przedsiębiorców aglomeracji poznańskie

Broszura Potrzeby kadrowe przedsiębiorców aglomeracji poznańskiej

Broszura jest zbiorem najważniejszych wyników badań Potrzeby kadrowe przedsiębiorców aglomeracji poznańskiej na tle kierunków społeczno-gospodarczego rozwoju regionu – diagnoza, prognoza, monitoring  realizowanych w 2014 roku. Głównym celem przeprowadzonego badania było zebranie i opracowanie informacji, które mogą służyć zarówno pracodawcom, jak i pracownikom aglomeracji poznańskiej w budowaniu dalszej strategii rozwoju i zatrudnienia.

W publikacji można przeczytać o potencjale demograficznym i gospodarczym aglomeracji poznańskiej, sytuacji na rynku pracy z perspektywy przedsiębiorców oraz o potrzebach kadrowych zgłaszanych przez pracodawców biorących udział w badaniu. Ponadto w broszurze został przedstawiony ranking kompetencji pozazawodowych oczekiwanych przez pracodawców od kandydatów do pracy, ranking stanowisk objętych zwolnieniami, a także ocena przygotowania absolwentów do pracy.

Zapraszamy do lektury.

Go Top