Dane Placówki

Dyrekcja
Kierownik szkolenia praktycznego
Kierownik praktyk
Kontakt

Kierunki kształcenia

Technik agrobiznesu - cyfrowy symbol zawodu 331402

Opis zawodu
Przykładowe miejsca pracy
Kwalifikacje
Przykładowe przedmioty szkolne
Przeciwwskazania zdrowotne

Technik inżynierii środowiska i melioracji - cyfrowy symbol zawodu 311208

Opis zawodu

Przykładowe miejsca pracy
Kwalifikacje

Przykładowe przedmioty szkolne

Przeciwwskazania zdrowotne

 Technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki - cyfrowy symbol zawodu 311515

Opis zawodu

Przykładowe miejsca pracy
Kwalifikacje
Przykładowe przedmioty lekcyjne
Przeciwwskazania zdrowotne

 Technik weterynarii - cyfrowy symbol zawodu 324002

Opis zawodu
Przykładowe miejsca pracy
Kwalifikacje
Przykładowe przedmioty szkolne
Przeciwwskazania zdrowotne

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - cyfrowy symbol zawodu 311930

Opis zawodu

Przykładowe miejsca pracy
Kwalifikacje
Przykładowe przedmioty szkolne

Przeciwwskazania zdrowotne