Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy Aglomeracji Poznańskiej

Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu jest miejską jednostką działającą w obszarze polityki społecznej i realizuje zadania z zakresu poradnictwa zawodowego i rozwoju kariery dla młodzieży. Placówka udziela wsparcia uczniom poznańskich publicznych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Pomoc ta przybiera formę zajęć edukacyjnych realizowanych dla młodzieży, rodziców i nauczycieli, głównie na terenie szkół, oraz konsultacji indywidualnych dla uczniów. Ponadto do zadań Centrum należy monitorowanie i prognozowanie potrzeb rynku pracy Aglomeracji Poznańskiej, z uwzględnieniem zmian zachodzących w gospodarce globalnej, w celu dostarczania rzetelnych informacji zarówno młodym ludziom, jak i pracodawcom. Z tego też powodu w listopadzie 2013 r. uruchomiono przy Centrum – Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy Aglomeracji Poznańskiej.

Działalność Obserwatorium wspierana jest przez, zewnętrzną wobec Centrum, Radę Programową Obserwatorium, powołaną przez Prezydenta Miasta Poznania. Pełni ona rolę doradczą oraz współtworzy strategię prowadzonych przez Obserwatorium badań.

 

wersja audio

Adres: ul. Działyńskich 4/5, 61-727 Poznań
kontakt telefoniczny: (61) 855-76-04
GSM: 514 836 215
e-mail: obserwatorium@obserwatorium-poznan.pl