Wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wzrosną o 6-7 proc.

W bieżącym roku można oczekiwać przyspieszenia wzrostu średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw o 6-7 proc. rok do roku – ocenił w komentarzu Andrzej Kubisiak z Work Service. Dodał, że w niektórych branżach i specjalizacjach wzrost może być dwucyfrowy. Jak zaznaczył ekspert, od początku stycznia mamy do czynienia ze wzrostem płacy minimalnej o 5 proc. w ujęciu rocznym. „W tym roku to nie zmiany legislacyjne w największym stopniu będą wpływać na poziomy wynagrodzeń. Już w ostatnim kwartale 2017 roku dynamika płac przyspieszyła i należy spodziewać się kontynuacji tego trendu” – wskazał dyrektor ds. analiz Work Service.

więcej

Źródło: https://www.pb.pl/work-service-wynagrodzenia-w-sektorze-przedsiebiorstw-wzrosna-o-6-7-proc-902216