Dane Placówki

Dyrekcja
Kierownik szkolenia praktycznego
Kierownik praktyk
Kontakt

Kierunki kształcenia

Sprzedawca - cyfrowy symbol zawodu 522301

Opis zawodu

Przykładowe miejsca pracy
Kwalifikacje
Przykładowe przedmioty szkolne

Przeciwwskazania zdrowotne

Magazynier - Logistyk - cyfrowy symbol zawodu 432106

Opis zawodu

Przykładowe miejsca pracy
Kwalifikacje
Przykładowe przedmioty szkolne

Przeciwwskazania zdrowotne

Technik ekonomista - cyfrowy symbol zawodu 331403

Opis zawodu

Przykładowe miejsca pracy
Kwalifikacje
Przykładowe przedmioty szkolne

Przeciwwskazania zdrowotne

 

Technik eksploatacji portów i terminali - cyfrowy symbol zawodu 333106

Opis zawodu

Przykładowe miejsca pracy
Kwalifikacje
Przykładowe przedmioty szkolne

Przeciwwskazania zdrowotne

Technik handlowiec - cyfrowy symbol zawodu 522305

Opis zawodu

Przykładowe miejsca pracy
Kwalifikacje
Przykładowe przedmioty szkolne

Przeciwwskazania zdrowotne

Technik hotelarstwa - cyfrowy symbol zawodu 422402

Opis zawodu

Przykładowe miejsca pracy
Kwalifikacje
Przykładowe przedmioty szkolne

Przeciwwskazania zdrowotne

Technik księgarstwa - cyfrowy symbol zawodu 522306

Opis zawodu

Przykładowe miejsca pracy
Kwalifikacje
Przykładowe przedmioty szkolne

Przeciwwskazania zdrowotne

Technik lotniskowych służb operacyjnych - cyfrowy symbol zawodu 315406

Opis zawodu
Przykładowe miejsca pracy

Kwalifikacje
Przykładowe przedmioty szkolne
Przeciwwskazania zdrowotne

Technik logistyk - cyfrowy symbol zawodu 333107

Opis zawodu

Przykładowe miejsca pracy
Kwalifikacje
Przykładowe przedmioty lekcyjne
Przeciwwskazania zdrowotne

Technik organizacji reklamy - cyfrowy symbol zawodu 333906

Opis zawodu
Przykładowe miejsca pracy
Kwalifikacje
Przykładowe przedmioty szkolne
Przeciwwskazania zdrowotne

 

Technik obsługi turystycznej - cyfrowy symbol zawodu 422103

Opis zawodu

Przykładowe miejsca pracy
Kwalifikacje
Przykładowe przedmioty szkolne

Przeciwwskazania zdrowotne

Technik spedytor - cyfrowy symbol zawodu 333108

Opis zawodu

Przykładowe miejsca pracy
Kwalifikacje
Przykładowe przedmioty szkolne

Przeciwwskazania zdrowotne